Personvernerklæring for Gullborgen AS

Denne Personvernserklæringen gjelder for hvordan Gullborgen AS behandler personopplysninger for Gullborgen AS; både digitale kunder og de vi møter i fysiske butikker.

Behandlingsansvarlig

Daglig Leder er på vegne av Gullborgen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger for kunder.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Ved kjøp i nettbutikk: Navn, adresse, epost og kjøpshistorikk. Hvis du har laget egen bruker på våre nettsider, noe som ikke er nødvendig for et kjøp, vil vi også lagre passord og brukernavn.Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk, samt kommunikasjon internt og eksternt vedrørende avtaler og leveranser, som for eksempel ved kundeservice

Ved kjøp i fysiske butikker: I utgangspunktet ingen.

Unntak:

Noen unntak vil forekomme og da vil vi først og fremst hente inn opplysninger som navn og tlf.nr. I situasjoner hvor kunden skal få penger utbetalt vil også kontonummer være nødvendig.

Nyhetsbrev: Navn og epost

Markedsføring: Vi lagrer adferdsmønster og navigasjon på vår side.

Formål med behandlingen

Ved kjøp i Nettbutikk: Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kundeavtaler og for å kunne oppfylle ønsker gitt av den registrerte.

Ved kjøp i fysiske butikker: Vi behandler opplysninger vi innhenter i fysiske butikker først og fremst for å oppfylle ønsker gitt av den registrerte. Videre inntreffer også rettslig grunnlag som lov om hvitvasking og bokføringsloven.

Nyhetsbrev: Hvis du har samtykket til å få nyhetsbrev benytter vi de, og kun de, opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og inspirasjon via e-post.

Markedsføring: Vi benytter informasjonen vi får fra analyser av adferdsmønster på nettsiden for å kunne gi kunden mer relevant informasjon under kundereiser.

Grunnlaget for behandlingen

Ved kjøp i nettbutikk: Ved ordre lagt i nettbutikken vil informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og kjøpshistorikk benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b), det er også en nødvendighet for å utføre ønsket fra den registrerte (kunden). Det er også en rettslig nødvendighet for å oppfylle krav fra Bokføringsloven.

Ved kjøp i fysiske butikker: De gangene vi må innhente personlige opplysninger ved kjøp i fysiske butikker er først og fremst for å oppfylle ønsker gitt av den registrerte. Videre inntreffer også rettslig grunnlag som lov om hvitvasking og bokføringsloven.

Nyhetsbrev: Der du har samtykket til det, benyttes informasjonen du har gitt for å gi deg tilbud, informasjon og inspirasjon via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er nødvendigheten for å utføre ønsket fra den registrerte.

Markedsføring: Vi bruker informasjonskapsler på vår side for å gi deg som kunder best mulig opplevelse. Du kan selvfølgelig bruke gullborgen.no uten informasjonskapsler om du ønsker det.

Les mer om informasjonskapsler vi bruker her: https://www.gullborgen.no/informasjonskapsler

I innstillinger i din nettleser kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som har lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin. Her kan du leser om hvordan du administrer informasjonskapsler i nettleseren: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Slik administrer du informasjonskapsler – Nettvett.no

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b. I denne veiledningen viser vi hvordan du kan blokkere og tillate bruken av informasjonskapsler.
 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i vår nettbutikk i forbindelse med ditt kjøp.

Vi henter kun inn relevant informasjon vi trenger for å løse de oppgavene som kunden ønsker og som loven krever.

Vi lagrer den informasjonen du har avgitt når du samtykket til et nyhetsbrev.

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg som kunde den beste kundereisen. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. Vi bruker Google Analytics, Delta analytics, Hotjar og Google Search Console på vår side. Ingen informasjon som kommer ut av disse er personlige.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen gjort via netthandel utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

  • Lager, logistikk og økonomi: Visma Clobal
  • Frakt: Posten
  • Server lagring: Syse
  • Nyhetsbrev: Mailchimp
  • Søknad om faktura / delbetaling: Svea Finans

Sletting av personopplysninger

Nettbutikk og fysiske butikker: Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med dine kjøp og våre avtaler lagres i vårt kunderegister i 5 år.

Om du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Gullborgen AS, kan du når som helst melde deg av og du vil da ikke motta flere nyhetsbrev fra oss.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger som vi ikke er lovpålagt å ta vare på.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@gullborgen.no

Gullborgen AS
Postboks 5907 Majorstuen, 0308 Oslo

Søk etter produktet du leter etter